28 February 2011

BAHASA MELAYU ATAU BAHASA MALAYSIA?

Assalamualaikum dan salam sejahtera...


Bahasa Melayu atau Bahasa Malaysia? Itulah persoalan yang menjadi tanda tanya dalam mindaku. Menurut Dr. Faisal Tehrani, dalam http://tehranifaisal.blogspot.com/2010/02/bahasa-melayu-atau-bahasa-malaysia.html beliau menyatakan bahawa penggunaan istilah bahasa Melayu lebih tepat berbanding bahasa Malaysia berdasarkan bukti sejarah, pandangan akademik dan hakikat ilmu, sekali gus menjadikan usul Mesyuarat Agung Persatuan Penulis Kuala Lumpur (Kalam) Ke-15, pada bulan lalu, wajar diambil perhatian oleh kerajaan.

Beliau turut mempersoalkan kewajaran perubahan itu kerana bahasa Melayu sudah pun kukuh dan berupaya menjadi bahasa penyatu sehingga generasi terdahulu sejak ratusan tahun dulu dapat menerimanya.

“Kita jangan berasa takut pada perkataan Melayu kerana sifat takut itu sendiri sebenarnya menggalakkan perkauman, sebaliknya penggunaan Melayu, boleh mencairkan perkauman kerana semua etnik di negara ini menerimanya.

“Bahasa Cina dan bahasa Tamil masih ada tetapi mengapa kita korbankan bahasa Melayu sedangkan saya yakin orang Cina sendiri menerima istilah itu kerana tidak ada demonstrasi atau bantahan daripada etnik lagi,” katanya.

Aku sangat bersetuju dengan pendapat beliau bahawa Bahasa Cina dan Bahasa Tamil masih ada, tetapi kita malu untuk menggunakan istilah "Melayu" itu sendiri bagi melambangkan jati diri kita sebagai bangsa Melayu. Tidak salah sekiranya kita menggunakan istilah bahasa Malaysia bagi mewakili semua bahasa di negara ini, namun bahasa Melayu yang melambangkan jati diri orang Melayu tidak seharusnya dilupuskan. 

“Semua etnik itu menjadi warga negara, iaitu bangsa Malaysia seperti bangsa Amerika yang diwakili pelbagai etnik, sekali gus penggunaan bangsa Malaysia wajar dikekalkan untuk menimbulkan kebanggaan kerana tanah ini menjadi tempat kita hidup, membina kehidupan dan mati,” katanya.

Sekian.No comments:

Post a Comment